Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης & Συστημάτων Μάθησης

Συχνές ερωτήσεις

Απάντηση:

Σε περίπτωση που δεν διαβάζετε απευθείας ή με προώθηση το mail σας στο @mail.ntua.gr και δεν έχετε αλλάξει την πρωτεύουσα διεύθυνσή επικοινωνίας σας δεν θα μπορείτε να λάβετε ειδοποιήσεις, ανακοινώσεις κλπ σχετικά με το μάθημα. Ακολουθήστε τη διαδικασία που ακολουθεί για να αλλάξετε την πρωτεύουσα διεύθυνσή επικοινωνίας σας.

  1. Επισκεφθείτε το Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (ΚΗΥ ή central) (https://my.central.ntua.gr/auth/login). Κάντε login με το αρχικό username (πρόθεμα του @mail.ntua.gr ή του @central.ntua.gr) και password που σας έχουν δοθεί από το ΚΗΥ. 
  2. Επιλέξτε “Καρτέλα χρήστη”

Στην καρέλα χρήστη υπάρχουν τρεις διαφορετικές διευθύνσεις e-mail:

  1. Πρωτεύουσα διεύθυνση. Είναι η διεύθυνση επικοινωνίας σας που θα εμφανίζεται σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΜΠ όπως η υπηρεσία καταλόγου, το mycourses κλπ. Μπορείτε να βάλετε διεύθυνση και εκτός ΕΜΠ.
  2. Εκτός ΕΜΠ. Είναι μια βοηθητική (δευτερεύουσα) διεύθυνση εκτός ΕΜΠ για βλάβες mail server, απώλεια password κλπ.
  3. Προώθηση αλληλογραφίας @central.ntua.gr. Είναι η διεύθυνση στην οποία θα προωθείται η αλληλογραφία που στέλνεται από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΜΠ προς τη διεύθυνσή σας @central.ntua.gr. Μπορείτε να βάλετε διεύθυνση και εκτός ΕΜΠ.

Είναι πολύ σημαντικό, αν δεν διαβάζετε το mail σας στο @mail.ntua.gr, να αλλάξετε τα email στο 1 και στο 3 σε ένα email το οποίο διαβάζετε.

Πατήστε “Αλλαγή”, συμπληρώστε το νέο email και πατήστε “Yποβολή”.

Απάντηση:

Το AILS διενεργεί τα μαθήματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσής του στην πλατφόρμα MS Teams. Αν δεν έχετε ιδρυματικό λογαριασμό, δηλαδή email στο ΕΜΠ, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας προσθέσουμε ως καλεσμένους (guests). Ανατρέξτε στις πληροφορίες του κάθε μαθήματος. Οι guests δεν μπορούν να "δουν" τις βιντεοσκοπήσεις των διαλέξεων στο MS Teams. Για το λόγο αυτό αναρτούμε τις βιντεοσκοπήσεις και στα "Πολυμέσα" του κάθε μαθήματος.

Αν έχετε αποκτήσεει ιδρυματικό email ΕΜΠ, ακολουθήστε τις οδηγίες του Κέντρου Δικτύων ΕΜΠ (ΚΕΔ) για σύνδεση στο MS Teams ως ιδρυματικό μέλος πλέον. Θα έχετε πρόσβαση σε όλους τους πόρους του μαθήματος.